เทพีแห่งสันติภาพของกรีก

เชื่อกันว่าเทพีไอรีนมักเชื่อมโยงกับความสงบสุขและฤดูใบไม้ผลิ โหราของเธอเป็นเทพผู้คอยดูแลฤดูกาล จังหวะเวลาตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ มรดกของ Eirene ยังคงก้าวข้ามอุปสรรคแห่งกาลเวลา เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนและประเทศชาติมองหาวิธีแก้ปัญหาที่สงบสุข


มักจะเห็นไอรีนถือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เช่นเดียวกับผู้พิทักษ์ กิ่งมะกอก และดอกไม้สีขาว เทพธิดาอุ้มลูก Ploutos ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง


ส่วนของเธอเป็นส่วนสำคัญของเทพนิยายกรีก


ไอรีนเป็นเทพที่ทรงพลังและโดดเด่นจากเทพนิยายกรีก บทบาทของเธอคือการเป็นสื่อกลางและบุคคลสงบที่แสวงหาสันติภาพระหว่างกองกำลังฝ่ายตรงข้าม ความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรรม และการเจริญเติบโตของเธอยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกด้วย ในอดีตใครๆ ก็ชื่นชมเธอในเรื่องนิสัยใจกว้างและความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ อิทธิพลของเธอแผ่ขยายไปถึงวิหารแพนธีออนของกรีก และมรดกของเธอก็ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมโลกอื่นๆ เช่นกัน


ไอรีน พร้อมด้วยพี่น้องของเธอ ยูโนเมีย และไดค์ เธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโฮไรในวิหารแพนธีออนของกรีก พวกเขายืนเฝ้าอยู่ที่ประตูภูเขาโอลิมปัส และเป็นเทพเจ้าแห่งฤดูกาล เวลาตามธรรมชาติ และด้านอื่นๆ ของโลก Eirene มาจากคำภาษากรีกที่แปลว่าสันติภาพ เทพธิดามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับฤดูใบไม้ผลิของกรีก และนั่นคือสาเหตุที่ชาวบ้านจำนวนมากคิดว่าเทพธิดาของเธอที่นำความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ ญาติของเธอคือ Polemos เทพเจ้าแห่งสงคราม


ไอรีนพร้อมกับฤดูกาลและเกษตรกรรมยังเกี่ยวข้องกับการเติบโตอีกด้วย เกษตรกรและสังคมเกษตรกรรมต่างสวดภาวนาขอให้ Eirene ผู้ซึ่งพวกเขาถือว่าอุปถัมภ์เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์ ไอรีนเป็นภาพในศิลปะกรีกมักเป็นภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือคทาและเป็นภาพเด็ก


บทบาทของเธอคือการเป็นผู้พิทักษ์เมืองและความสงบภายในของพวกเขา รูปปั้นหินอ่อนโดย Kefissodotus หรือที่รู้จักกันในชื่อ Elder ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 390 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นหนึ่งในศิลปะกรีกโบราณที่โด่งดังที่สุดของเธอ รูปปั้นนี้เป็นภาพเทพธิดาแต่งกายด้วยชุดกรีก ชุดพื้นเมือง และชูนิ้วโปโลตูส


ในยุคปัจจุบัน ภาพวาดของไอรีนยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญในขบวนการสันติภาพของทุกชาติ เทพีแห่งสันติภาพได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญของสันติภาพและความสามัคคีซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสันติภาพของโลก ภาพลักษณ์ของเธอมักถูกนำเสนอในการประท้วงและการชุมนุมต่างๆ ทั่วโลก และรูปลักษณ์ของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนต่อสู้เพื่อสันติภาพและความสามัคคี


บทบาทของ Eirene ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยและผู้สร้างสันติชวนให้นึกถึงบทบาทของเทพเจ้าจากเทพนิยายต่างๆ เทพธิดามีลักษณะหลายประการที่เหมือนกันในบทบาทของอินันนา หรืออิชทาร์ อินันนา เทพธิดาจากเทพนิยายอียิปต์ เทพธิดาทั้งสองมีชื่อเสียงในการปรองดองกับกองกำลังฝ่ายตรงข้าม ความสัมพันธ์ที่หลากหลายของเธอเน้นย้ำถึงความสำคัญและแรงดึงดูดที่เป็นสากลของเธอการมีส่วนร่วมของเธอกับการเกษตร


ความเชื่อมโยงของ Eirene กับการเกษตรสามารถเห็นได้จากเธอถือความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ไอรีนยังเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความอุดมสมบูรณ์ เธอเป็นลูกสาวของ Zeus และ Themis รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม The Horae พร้อมด้วย Eunomia และ Dike ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมและกฎหมาย


เธอทำหน้าที่เป็นคนกลางและผู้สร้างสันติ บทบาทของเธอคือการช่วยสร้างความสามัคคีระหว่างประเทศและปัจเจกบุคคล ทารกมักจะถูกอุ้มโดยทารก Ploutos นี่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ เทพธิดายังมีคทา จังหวะหรือคบเพลิงของเธอด้วย ไอรีนเป็นเทพีผู้สงบเงียบอย่างยิ่ง ใบหน้าที่นุ่มนวลและรัศมีอันสงบสุขของเธอปรากฏอยู่ในงานศิลปะทุกชิ้นที่เธอนำเสนอ


นอกจากจะเป็นเทพีแห่งสันติภาพของกรีกแล้ว เธอยังเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย เธอยังเกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ผลิด้วย ไอรีนเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนและศิลปินมากมายจากอดีต การบูชาของเธอได้รับความเคารพนับถือในบาบิโลเนีย อียิปต์ และบาบิโลเนีย และอิชทาร์เป็นเทพีแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์


ชาวโรมันได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดของไอรีน และเริ่มเรียกเธอว่า พักซ์ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อของคำภาษาละตินว่าด้วยสันติภาพ สันติภาพเป็นภาพแห่งสันติภาพในช่วงสงครามกลางเมืองโรมัน และช่วยยุติการต่อสู้นองเลือดที่อาจทำลายล้างจักรวรรดิโรมัน


แม้ว่าเธอจะเป็นผู้สร้างสันติ แต่เธอก็ปกป้องพืชผลและสัตว์ของโลกจากการถูกทำลายโดยเทพเจ้าของศาสนาอื่น นอกจากนี้เธอยังถือเป็นเทพีแห่งท้องทะเลและเป็นสัญลักษณ์ของชาวประมงและกะลาสีเรืออีกด้วย ปัจจุบันไอรีนเป็นเทพีของผู้หญิงที่ปรารถนาจะเป็นแม่


ในช่วงเริ่มต้นของสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช ศาสนาของไอรีนก่อตั้งขึ้นในกรุงเอเธนส์ และเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นเทพีแห่งปัจจุบัน สัญลักษณ์ของเธอ ได้แก่ คทา คบเพลิง และคทา Eunomia หรือ Dike มักจะติดตามเธอไปด้วย


รูปภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอรีนคือรูปปั้นใน Glyptothek ในมิวนิก มันแสดงให้เห็นเธอมีลูกในแขนขาซ้ายของเธอ ดาวพลูตัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เธอจ้องมองพลูตัสที่เธอเฝ้าดูเธอด้วยความรัก มือขวาของเธอที่หายไปถือคทา รูปปั้นนี้เป็นอุปมาถึงความเจริญรุ่งเรืองอันอุดมสมบูรณ์ภายใต้การคุ้มครองแห่งสันติภาพ มันเป็นการอุทธรณ์สาธารณะด้วยเหตุผล


เธอเป็นผู้สร้างสันติและผู้ไกล่เกลี่ย


Eirene เทพีแห่งสันติภาพ มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสมดุลที่กลมกลืนระหว่างฝ่ายตรงข้าม เธอเป็นเทพเจ้าแห่งสันติภาพ ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัฒนธรรมอื่นๆ นอกเหนือจากเทพนิยายกรีก เธอยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาวบาบิโลนและอียิปต์อีกด้วย วัฒนธรรมเหล่านี้คือวัฒนธรรมที่เธอเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและสันติภาพในการตีความสมัยใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกสาขาอาชีพใช้ชีวิตอย่างสันติ


Eirene คือ Titaness Justice และเป็นลูกสาวของ Zeus Themis เป็นบุตรคนที่สองของ Horai ร่วมกับน้องสาวของเธอ Dike (กฎหมายและระเบียบ) และ Eunomia (ความยุติธรรม) Eunomia (ความยุติธรรม) เธอปกป้องธรรมชาติและเกษตรกรรมตลอดจนส่วนของเวลาตามธรรมชาติ ผู้คนเชื่อว่าพวกเขา พร้อมด้วยน้องสาวของพวกเขา Dike (กฎหมายและระเบียบ) และ Eunomia (ความยุติธรรม) เป็นแบบอย่างของพวกเขาสำหรับมนุษยชาติโดยการรักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมเมืองต่างๆ


ภาพทั่วไปแสดงให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกอดเด็ก Ploutos ซึ่งแสดงถึงความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ Eirene เป็นสัญลักษณ์ของความเงียบสงบและความสงบสุข เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเธอถือคทา ความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสัญลักษณ์อื่นๆ ของความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ เทพธิดาแห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับ Demeter และ Tyche เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและโชคลาภ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเธอกับแนวคิดเรื่องสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์


เทพีกรีกเป็นแหล่งกำเนิดของ “สันติภาพ” ไอรีนเป็นที่รู้จักในนาม “เธอผู้นำความสงบสุข” และยังเป็นผู้พิทักษ์ความโปรดปรานของธรรมชาติอีกด้วย งานของเธอในฐานะผู้สร้างสันติได้รับการยกย่องจากคนโบราณ และพวกเขาให้เกียรติเธอด้วยการถวายแท่นบูชาและเครื่องบูชา


ทุกวันนี้ Eirene เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความสามัคคีระดับโลก ไอรีนยืนหยัดเพื่อสันติภาพ ความปรองดอง และสันติภาพทั่วโลก ในทำนองเดียวกัน การเข้าร่วมในการประท้วงและการประท้วงของเธอเป็นการบ่งชี้ถึงความปรารถนาที่จะรักษาสันติภาพเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งและความรุนแรง เมื่อสงครามกำลังดุเดือด ผู้คนใช้สัญลักษณ์ของเธอเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติและการไม่ใช้ความรุนแรง เธอสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการแสวงหาสันติภาพและสันติภาพสมัยใหม่ รูปปั้นหลักของสวนสันติภาพ Kincardine Labyrinth สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพธิดาผู้อยู่เหนือกาลเวลา


อิทธิพลของเธอเหนือการตีความสมัยใหม่


ไอรีน เทพีแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง มักถูกมองว่าถือกิ่งมะกอกหรือความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้เธอยังเกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ผลิและการมีอยู่ของเธอบ่งบอกถึงการฟื้นฟูธรรมชาติหลังจากฤดูหนาวอันยาวนาน อิทธิพลของเธอแพร่กระจายไปทั่วกรีซไปยังอารยธรรมอื่น ๆ และอิทธิพลของเธอก็ยังคงอยู่มาตามกาลเวลา


เธอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Horai ทั้งสาม ซึ่งเป็นเทพแห่งฤดูกาลและเป็นผู้พิทักษ์ประตูสวรรค์ ลูกสาวของซุส เฮเซียดตั้งชื่อเธอว่า Hora Thallo (หน่อสีเขียว) ซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของเธอกับฤดูใบไม้ผลิ ทั้งคู่ยังรวมถึงพี่สาวน้องสาว Eunomia และ Dike ซึ่งเป็นผู้บัญญัติกฎหมายและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพวกเขาแสดงให้เห็นว่าสันติภาพและความยุติธรรมเชื่อมโยงกันอย่างไร กฎหมายและความยุติธรรมซึ่งจำเป็นสำหรับสังคมที่รู้แจ้งและสงบสุข


การตีความสมัยใหม่ของเทพธิดาไอรีนซึ่งเป็นเทพีแห่งสันติภาพของกรีกมีขอบเขตในการส่งเสริมความสามัคคีในระบบนิเวศและการส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศ เธอเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเคารพซึ่งกันและกันและความร่วมมือ และเป็นแนวคิดที่สำคัญในการทูตระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเชื่อมโยงของเธอกับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่ยั่งยืนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยปกติแล้ว Eirene จะแสดงภาพโดยใช้จังหวะและคบเพลิง หรือมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในมือหรือคทา มือของเธอหายไป ซึ่งบ่งบอกว่าแขนขวาของเธอเคยถือคทา Eirene มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเกษตรกรรมซึ่งรวมถึง Demeter และ Tyche ซึ่งโดยปกติแล้วจะปรากฎภาพเธอสวมความอุดมสมบูรณ์ที่แขนซ้ายของเธอ


ในวิหารกรีก-โรมัน Eirene มีความเกี่ยวข้องกับ Demeter และ Tyche ซึ่งเป็นเทพธิดาที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และโชคดีในโลกเกษตรกรรม การเชื่อมโยงเผยให้เห็นถึงความสงบสุข ความอุดมสมบูรณ์ และพรอันอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับมุมมองส่วนตัว ผลกระทบของเธอเห็นได้ชัดเจนในเรื่องความสำคัญของความเมตตาและความเข้าใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ข้อความแห่งความร่วมมือและความร่วมมือของ Eirene ถือเป็นสัญญาณที่มีประสิทธิภาพว่าสังคมที่เป็นเอกภาพและมีความสามัคคีนั้นแข็งแกร่งกว่าบุคคลหรือกลุ่มใดๆ บทบาทของเธอในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยและผู้สร้างสันติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่จะบานปลายไปสู่ความขัดแย้ง ยุคสมัยใหม่ มรดกที่ยั่งยืนของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใช้วิถีชีวิตแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *